Uczestnicy warsztatu z Łapina (p. Marlena i p. Adrian) zostali laureatami konkursu ,, Sztuka bez etykiet „. Jedną z nagród w konkursie był wyjazd twórczy, który odbył  się w dniach 16-18.11.2015r. w Radziejowicach. Do Radziejowic podopieczni pojechali z p. Magdą, instruktorem terapii zajęciowej WTZ z Łapina. Uczestnicy zostali zakwaterowani w Dworku Modrzewiowym pochodzącym z I poł. XIX w. zaś posiłki jedli w nieopodal położonym Pałacu z XV w. W ramach warsztatów plastycznych pobudzali swoją kreatywność, tworząc drzewka szczęścia oraz plakat grupowy w Nowym Domu Sztuki. Najbardziej podobały się zajęcia integracyjne, na których uczestnicy tworzyli listę swoich mocnych stron. W wolnych chwilach spacerowali po pięknej okolicy, zwiedzali Galerie Chełmońskiego oraz integrowali się z uczestnikami z warsztatów z całej Polski.