Grupa uczestników WTZ z Łapina pod kierunkiem terapeutów p. Basi i p. Marleny, brała udział w Targach „Czas na Młodzież”. Targi odbyły się w dniach 23 i 24 października b.r.  w budynku AmberExpo. Podczas targów nasi podopieczni prowadzili warsztaty decoupage oraz wyrób kartek okolicznościowych. Warsztaty skierowane były dla uczniów szkół gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej.