4.kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Autyzm to całkowite zaburzenie rozwojowe przejawiające się trudnościami w zakresie komunikowania się, budowania relacji społecznych oraz szeregiem zachowań niepożądanych tj.stereotypie, fiksacje.

W trąbkowskiej placówce, w większości przebywają podopieczni z diagnozą autyzmu oraz ze współistniejącą niepełnosprawnością intelektualną. Specjalistyczna terapia skupia się na niwelowaniu trudności, które nasi podopieczni spotykają w życiu codziennym.

Solidaryzując się z osobami z zaburzeniami ze spectrum autyzmu, zorganizowaliśmy obchody wyjątkowego wydarzenia- Dnia Świadomości autyzmu. Zaznaczając naszą obecność w środowisku lokalnym, zorganizowaliśmy pochód ulicami Trąbek Wielkich. Rozdawaliśmy ulotki, które opisują zaburzenie autystyczne. Odwiedziliśmy zaprzyjaźnione przedszkole, aby zintegrować się z przedszkolakami. Wspólne spotkanie zawsze przynosi wiele korzyści i jest okazją do budowania wzajemnych relacji opartych na szacunku.

Kolorem przypisanym do autyzmu jest niebieski. W związku z tym, podopieczni i pracownicy tego dnia byli ubrani na niebiesko, skosztowaliśmy pysznego, niebieskiego ciasta oraz placówka była przyozdobiona niebieskimi balonami.

Autyzm- znam, rozumiem, szanuję!

.