Fundacja Pro Caritate Gedanensis organizuje kursy:

1. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku

2. Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku

Fundacja posiada zgodę Kuratorium Oświaty w Gdańsku na prowadzenie kursów (WR.5632.12.2013.IT).

Kursy organizowane są we współpracy z Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

KURS DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU

obejmuje 36 h zajęć (teoretycznych i praktycznych) i daje uprawnienia do pełnienia funkcji wychowawcy.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

– mieć ukończone 18 lat,

– posiadać średnie wykształcenie potwierdzone stosownym dokumentem,

– posiadać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą

Chętni, którzy spełniają powyższe warunki muszą wypełnić kartę uczestnika kursu (do pobrania poniżej) i odesłać ją na adres:cwgdansk@caritas.pl

Każde przyjęcie zgłoszenia na kurs będzie indywidualnie rozpatrywane.

Osoba, której uczestnictwo zostanie potwierdzone, zobowiązana jest do dostarczenia przed rozpoczęciem kursu:

– ksero dokumentu potwierdzającego średnie wykształcenie,

– dowodu wniesienia opłaty za kurs.

MIEJSCE KURSU:

Centrum Wolontariatu Caritas,

ul. Jesionowa 6A, Gdańsk Wrzeszcz

Tel. (058) 345 47 18

TERMINY NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ:

(przewidywana ilość uczestników 35 osób)

  • 29 – 31 maja 2015
  • 12 – 14 czerwca 2015
  • 19 – 21 czerwca 2015

Rozpoczęcie kursu o godz. 17.00 (PROSIMY O PUNKTUALNOŚĆ!!!)

KOSZT KURSU: 130 zł

Wpłaty za udział w kursie należy dokonywać na konto:

Fundacja Pro Caritate Gedanensis,

ul. Sikorskiego 2A,

81-827 Sopot,

Bank Millenium 12 1160 2202 0000 0000 8088 2292

INFORMACJE:

Więcej informacji na temat kursów:

Centrum Wolontariatu Caritas

Tel. 58 345 47 18

cwgdansk@caritas.pl

KURS INSTRUKTAŻOWY DLA KIEROWNIKOW WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Obejmuje 10 h wykładów.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

– średnie wykształcenie potwierdzone stosownym dokumentem,

– co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej potwierdzony odpowiednim dokumentem,

– predyspozycje do pełnienia funkcji kierowniczej.

Chętni, którzy spełniają powyższe warunki musza wypełnić kartę uczestnika (do pobrania poniżej) i odesłać ją na adres: cwgdansk@caritas.pl

Każde przyjęcie zgłoszenia na kurs będzie indywidualnie rozpatrywane.

Osoba, której uczestnictwo zostanie potwierdzone, zobowiązana jest do dostarczenia przed rozpoczęciem kursu:

– ksera dokumentu potwierdzającego średnie wykształcenie,

– pisemnego potwierdzenia 3 letniego stażu pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej

– dowodu wniesienia opłaty za kurs.

MIEJSCE KURSU:
Centrum Wolontariatu Caritas,
ul. Jesionowa 6A, Gdańsk Wrzeszcz
tel. (058) 345 47 18

TERMINY:

14 czerwca 2015r. (przewidywana ilość uczestników 20 osób)

Rozpoczęcie kursu o godz. 08:00 (PROSIMY O PUNKTUALNOŚĆ!!!)

KOSZT KURSU: 110 zł

Wpłaty za udział w kursie należy dokonywać na konto:
Fundacja Pro Caritate,
ul. Sikorskiego 2A,
81-827 Sopot,
Bank Millenium 12 1160 2202 0000 0000 8088 2292