Fundacja Pro Caritate Gedanensis organizuje kursy:

 

1.      Kurs na wychowawców wypoczynku

2.      Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku

 

Fundacja posiada zgodę Kuratorium Oświaty w Gdańsku na prowadzenie kursów (OI.5632.32.2015.HP).

 

Kursy organizowane są we współpracy z Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

 

KURS NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU

obejmuje 36 h zajęć (teoretycznych i praktycznych) i daje uprawnienia do pełnienia funkcji wychowawcy.

 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

– mieć ukończone 18 lat,

– posiadać średnie wykształcenie potwierdzone stosownym dokumentem,

– posiadać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą

Chętni, którzy spełniają powyższe warunki muszą wypełnić kartę uczestnika kursu (dostępna na stronie www.fpcg.pl) i odesłać ją na adres:cwgdansk@caritas.pl 

 

Każde przyjęcie zgłoszenia na kurs będzie indywidualnie rozpatrywane.

 

Osoba, której uczestnictwo zostanie potwierdzone, zobowiązana jest do dostarczenia przed rozpoczęciem kursu:

– ksero dokumentu potwierdzającego średnie wykształcenie,

– dowodu wniesienia opłaty za kurs.

MIEJSCE KURSU:

Centrum Wolontariatu Caritas,

ul. Jesionowa 6A, Gdańsk Wrzeszcz

Tel.   (058) 345 47 18

 

TERMINY NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ:

(przewidywana ilość uczestników 35 osób)

1. 19-22.05.2016

2. 02-05.06.2016

3. 16-19.06.2016

 

KOSZT KURSU: 130 zł

Wpłaty za udział w kursie należy dokonywać na konto:

Fundacja Pro Caritate Gedanensis,

ul. Sikorskiego 2A,

81-827 Sopot,

Bank Millenium 12 1160 2202 0000 0000 8088 2292

 

INFORMACJE:

 

Więcej informacji na temat kursów:

Centrum Wolontariatu Caritas

Tel. 58 345 47 18

cwgdansk@caritas.pl 

 

 

KURS INSTRUKTAŻOWY DLA KIEROWNIKOW WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Obejmuje 10 h wykładów.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

– średnie wykształcenie potwierdzone stosownym dokumentem,

– co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej potwierdzony odpowiednim dokumentem,

– predyspozycje do pełnienia funkcji kierowniczej.

 

Chętni, którzy spełniają powyższe warunki musza wypełnić kartę uczestnika (dostępna na stronie www.fpcg.pl)i odesłać ją na  adres: cwgdansk@caritas.pl

Każde przyjęcie zgłoszenia na kurs będzie indywidualnie rozpatrywane.

Osoba, której uczestnictwo zostanie potwierdzone, zobowiązana jest do dostarczenia przed rozpoczęciem kursu:

– ksera dokumentu potwierdzającego średnie wykształcenie,

– pisemnego potwierdzenia 3 letniego stażu pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej  

– dowodu wniesienia opłaty za kurs.

 

MIEJSCE KURSU:
Centrum Wolontariatu Caritas,
ul. Jesionowa 6A, Gdańsk Wrzeszcz
tel. (058) 345 47 18       

TERMINY:

4.06.2016 (przewidywana ilość uczestników 20 osób)

 

KOSZT KURSU: 110 zł

Wpłaty za udział w kursie należy dokonywać na konto:
Fundacja Pro Caritate Gedanensis, 
ul. Sikorskiego 2A,
81-827 Sopot,
Bank Millenium 12 1160 2202 0000 0000 8088 2292

 Kontakt:

Centrum Wolontariatu Caritas,

ul. Jesionowa 6A, Gdańsk Wrzeszcz

Tel.   (058) 345 47 18