Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa zaprasza na kurs wolontariatu medycznego wszystkie osoby chcące służyć swoim czasem i obecnością ludziom obłożnie chorym. Kurs rozpocznie się 8 listopada w sobotę o godz. 9:00 w Hospicjum w Sopocie przy Al. Niepodległości 632. Kurs jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 roku życia. W przypadku osób, które w najbliższej przyszłości ukończą pełnoletniość, a chcą uczestniczyć w kursie wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.