Kurs jest prowadzony przez Fundację Pro Caritate Gedanensis. Obejmuje 36 h zajęć (teoretycznych i praktycznych) i daje uprawnienia do pełnienia funkcji wychowawcy.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • posiadać średnie wykształcenie potwierdzone stosownym dokumentem,
  • posiadać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą

Chętni, którzy spełniają powyższe warunki muszą wypełnić kartę uczestnika kursu (do pobrania poniiżej) i odesłać ją na adres:

cwgdansk@caritas.pl 

Każde przyjęcie zgłoszenia na kurs będzie indywidualnie potwierdzane.

Osoba, której uczestnictwo zostanie potwierdzone, zobowiązana jest do dostarczenia przed rozpoczęciem kursu:

  1. ksero dokumentu potwierdzającego średnie wykształcenie,
  2. dowodu wniesienia opłaty za kurs.

MIEJSCE KURSU:
Centrum Wolontariatu Caritas,
ul. Jesionowa 6A, Gdańsk Wrzeszcz
Tel.   (058) 345 47 18

TERMINY:

  • 01-03.06.2012 r. – rekrutacja kandydatów zakończona
  • 08-10.06.2012 r. – kurs odwołanu z braku wymagane ilości chętnych
  • 15-17.06.2012 r.  – rekrutacja kandydatów zakończona
  • 22-24.06.2012 r.  – rekrutacja kandydatów zakończona

przewidywana ilość uczestników na każdym z kursów – 35 osób

 

Rozpoczęcie kursu o godz. 17.00 (PROSIMY O PUNKTUALNOŚĆ!!!)

Skrócony plan zajęć: piątek 17:00-21:30, sobota 08:00-22:30, niedziela 08:00-16:30 (+ EGZAMIN)

KOSZT KURSU: 130 zł
Wpłaty za udział w kursie należy dokonywać na konto:
Fundacja Pro Caritate,
ul. Sikorskiego 2A,
81-827 Sopot,
Bank Millenium 12 1160 2202 0000 0000 8088 2292