Kurs jest prowadzony przez Fundację Pro Caritate Gedanensis. Obejmuje 10 h wykładów.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

– średnie wykształcenie potwierdzone stosownym dokumentem,

– co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej potwierdzony odpowiednim dokumentem,

– predyspozycje do pełnienia funkcji kierowniczej.

 

Chętni, którzy spełniają powyższe warunki musza wypełnić kartę uczestnika (do pobrania poniżej) i odesłać ją na  adres: cwgdansk@caritas.pl

Każde przyjęcie zgłoszenia na kurs będzie indywidualnie rozpatrywane.

Osoba, której uczestnictwo zostanie potwierdzone, zobowiązana jest do dostarczenia przed rozpoczęciem kursu:

– ksera dokumentu potwierdzającego średnie wykształcenie,

– pisemnego potwierdzenia 3 letniego stażu pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej  

– dowodu wniesienia opłaty za kurs.

 

MIEJSCE KURSU:
Centrum Wolontariatu Caritas,
ul. Jesionowa 6A, Gdańsk Wrzeszcz
tel. (058) 345 47 18       

TERMINY:

15.06.2013r. (przewidywana ilość uczestników 20 osób)

 

Rozpoczęcie kursu o godz. 08:00 (PROSIMY O PUNKTUALNOŚĆ!!!)

KOSZT KURSU: 110 zł

Wpłaty za udział w kursie należy dokonywać na konto:
Fundacja Pro Caritate,
ul. Sikorskiego 2A,
81-827 Sopot,
Bank Millenium 12 1160 2202 0000 0000 8088 2292