Akcja Kromka chleba dla sąsiada jest skierowana w szczególności na pomoc seniorom w obliczu walki z koronawirusem.

Caritas Archidiecezji Gdańskiej wspólnie z Caritas Polska prowadzą działania ukierunkowane na pomoc seniorom jako grupie społecznej która jest szczególnie narażona na działania koronawirusa i w związku z tym wymaga szczególnej uwagi i wsparcia. Dzięki wsparciu chcemy dotrzeć do jak najszerszej grupy potrzebujących i objąć ich pomocą żywnościową.