W maju dzieci ze świetlicy w Pępowie wybrały się na wycieczkę plenerową wraz z opiekunem, połączoną z wizytą w gospodarstwie rolnym. Dzieci miały możliwość zobaczyć tam różne zwierzęta hodowlane. Szczególne zainteresowanie wśród uczestników wycieczki wzbudziły różne gatunki świń hodowanych metodą tradycyjną. Zabawne i płochliwe zarazem były prosiaki. Dzieci miały również bliski kontakt z różnymi odmianami królików. Gospodarz oprowadzający dzieci zapoznał je z podstawowymi zasadami prawidłowej opieki, rodzajach hodowli oraz właściwym karmieniem zwierząt, łącznie z „wiejskim Burkiem”… Podczas pożegnania „Świetliczaki” pytały, kiedy mogą ponownie odwiedzić gospodarstwo.