Dział ds. Seniorów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przekazał uczestnikom Dziennego Domu Seniora „Gdański Wigor” koperty życia. Informacje, które zostaną w nich zawarte mają posłużyć służbom medycznym i ratowniczym w przypadku zaistnienia krytycznej sytuacji w celu ratowania życia i zdrowia.