Początek października to dla każdego studenta czas szczególny. Kończy się okres wakacji i odpoczynku, a zaczyna się studiowanie. Szczególnie dla tych, którzy rozpoczynają czas studiów będąc bezpośrednio po maturze to czas wyjątkowy.

Pierwsze dni na uczelni to inauguracje, poznawanie zwyczajów i nowych znajomości. Zatem dzisiejszy dzień to najlepszy moment na ogłoszenie zwycięzcy konkursu INDEKS LSO.

Laureat przez okres studiów będzie wspierany finansowo stypendium o łącznej wartości 25 tys. złotych. Było o co walczyć. Nagroda z najwyższej półki dająca niezwykłe możliwości i przede wszystkim doceniająca tych, o których zwykło mówić się: „zdolni”.

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 5 lektorów z naszej Archidiecezji. Ich zadaniem było stworzyć filmik promujący środowisko ministrantów i lektorów. Dzieło, które miało być i reklamą i świadectwem tego, że warto być w gronie Służby Liturgicznej. Pod koniec września, gdy do „centrali” dotarły wszystkie prace, komisja konkursowa podjęła się trudnego zadania – wyłonienia zwycięzcy. Zadania o tyle trudnego gdyż poziom, wykonanie i wizja stworzonych filmików były naprawdę wysokie.

Po długich dyskusjach i uwzględnieniu wszelkich kryteriów oceny, komisja konkursowa w pięcioosobowym składzie podjęła decyzję, że ZWYCIĘZCĄ KONKURSU ZOSTAŁ JAN KORNACKI z parafii św. Brata Alberta w Gdańsku.

Natomiast laureatem nagrody dodatkowej za oryginalność i pracę włożoną w wykonanie filmiku został DAWID KAMIŃSKI – również z parafii św. Brata Alberta w Gdańsku – który otrzyma nagrodę finansową w wysokości 1000 zł.

Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, zaangażowanie i pracę na naprawdę wysokim poziomie.