Z ogromną radością informujemy, że dobiegł końca konkurs: „EKO Instrukcja” który polegał na przygotowaniu plakatu lub filmu „Jak poprawnie segregować śmieci”.

konkurs miał na celu:

–        Promowanie wśród uczniów postaw i zachowań proekologicznych, zmierzających 
do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, nawyku ich selekcji i segregacji.

–        Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży trwałych nawyków sortowania śmieci przyczyniających się do dbałości o stan środowiska naturalnego.

–        Podnoszenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności wśród dzieci i młodzieży 
za stan środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy.

–         Rozwijanie wiedzy o korzyściach wynikających z segregowania odpadów komunalnych i zasadach segregacji u źródła (w gospodarstwach domowych).

–        Pobudzenie kreatywności dzieci i młodzieży oraz umożliwienie im twórczego wykorzystania m.in. materiałów plastycznych, jak i telefonów komórkowych, tabletów, kamer, itp.

 

Z przyjemnością informujemy, że

1 miejsce zajęli uczniowie ze  Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek ul. Klasztorna 9 w Wejherowie klasa V, tytuł pracy: „ Rody śmietnika”

………………………………………………….

na wyróżnienia zasłużyli uczniowie z :

Szkoła Podstawowa w Mostach, ul. Szkolna 16  ( ówczesna klasa IV B) 
– tytuł pracy „ EKO Instrukcja”

Szkoła Podstawowa w Mostach, ul. Szkolna 16  ( ówczesna klasa VII B) 
– tytuł pracy „ Prześladowanie”

Szkoła Podstawowa nr 52, ul. Startowa 9, Gdańsk (ówczesna VIA) 
– tytuł pracy „ Instrukcja sortowania śmieci”

………………………………………………….

Zwycięzcą gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na relacje fotograficzną z wyjazdów.

 

Zwycięski film możemy zobaczyć : https://www.youtube.com/watch?v=x7VhTM97hK8

Relację z wręczania nagrody można obejrzeć : https://gdansk.gosc.pl/doc/5030970.Pobiegli-dla-Karoliny-i-jej-Alana

 Działania realziowane w ramach realizacji projektu: ” Edukacja dot. ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży z obszaru województwa pomorskiego” Koszt kwalifikowany zadania (20 800,00 zł) Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 20 000,00 zł;zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku www.wfosigw.gda.pl.