Dnia 25.10.2012 r. odbyła się Konferencja – targi „Europa Innowacji”, która została zorganizowana przez Krajową Instytucję Wspomagającą – Centrum Projektów Europejskich. Celem wydarzenia było podsumowanie minionego roku w realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Projekt „Druga Szansa” został zakwalifikowany do wystawców i tym samym otrzymał stoisko na targach, z czego jesteśmy bardzo dumni. Ze strony Caritas w Konferencji uczestniczyły: p. Jolanta Kruk oraz p. Dorota Skrzypkowska. Udział w Konferencji to kolejny krok w upowszechnianiu Modelu „Szkoły Drugiej Szansy”.

Z radością informujemy, iż Model został przyjęty z dużym zainteresowaniem uczestników Konferencji, która okazała się być wspaniałym forum wymiany doświadczeń pomiędzy wystawcami.