W dniu 10 listopada 2009 w Sali Opatów Gdańskiego Seminarium Duchownego w Gdańsku-Oliwie odbyła się konferencja podsumowująco – promująca projekt ZIARNO – implementacja metody coachingu w integracji zawodowej osób niepełnosprawnych. Mimo, iż konferencja odbyła się w końcowej fazie trwania projektu, nie stanowiła jego zamknięcia, lecz była okazją do podsumowania dotychczasowych działań na rzecz zatrudniania wspomaganego osób niepełnosprawnych.
Na konferencji mieliśmy zaszczyt gościć beneficjentów projektu ZIARNO, przedstawicieli lokalnych władz i instytucji, które na co dzień wspierają osoby niepełnosprawne poszukujące pracy oraz reprezentantów firm otwartych na zatrudnianie osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi przedstawiciele Urzędów Miast Gdańska, Gdyni
i Sopotu, reprezentanci Trójmiejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane cele i założenia projektu ZIARNO,
a także wyniki półtora rocznej niemal pracy trenerów pracy oraz ekspertów tworzących zespół projektowy.
Swoją wiedzą w dziedzinie zatrudniania osób niepełnosprawnych wsparli nas Pan Dariusz Majorek, Dyrektor Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz pan Paweł Czapliński, Dyrektor Pomorskiego Oddziału Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Obaj panowie przedstawili gościom konferencji rodzaje pomocy, jaką świadczą instytucje, które reprezentują, na rzecz osób poszukujących pracy.

Na konferencji obecni byli również goście z Niemiec, panowie Michael Tobias i Ilja Kucharczyk reprezentujący instytucję Nordelbisches Jugendpfarramt Jugendaufbauwerk Koppelsberg, będącą partnerem w projekcie ZIARNO. Panowie Tobias i Kucharczyk opowiedzieli o celu współpracy polsko-niemieckiej w projekcie oraz podzielili się swoimi wieloletnimi doświadczeniami w zakresie zatrudniania wspomaganego. Konferencję uświetnił występ Zespołu Kameralnego AMABILE
z Sopotu, natomiast pociechy ciału dostarczył wspaniały bankiet zamykający
to ważne dla nas wydarzenie.