Szanowni Państwo,

Pod hasłem: Łączy nas terytorium – przedsiębiorczość społeczna na rzecz rozwoju lokalnego, odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2014 roku w Trójmieście międzynarodowa konferencja dotycząca rozwoju ekonomii społecznej w Polsce i na świecie. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, pracowników administracji publicznej, członków organizacji pozarządowych, działaczy organizacji wsparcia ekonomii społecznej, dziennikarzy i lokalnych przedsiębiorców.

Propagowanie idei społecznie odpowiedzialnego terytorium, w którym wspólnym celem jest rozwój społeczności lokalnej i wyznaczanie roli w tym rozwoju wszystkim podmiotom, niezależnie od sektora, to działania, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do wzmocnienia sektora ekonomii społecznej. „Wyobrażamy sobie świat, w którym współpraca wszystkim popłaca”, w którym łączą nas wspólne cele na rzecz terytorium, w którym żyjemy i działamy.Wierzymy, że podstawą takiego świata jest silny, samodzielny sektor ekonomii społecznej, przyjazny i sprawny sektor samorządowy i społecznie odpowiedzialny biznes.

Dlatego pragniemy się spotkać w gronie specjalistów, praktyków, polityków
i wszystkich zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej aby rozmawiać
o przedsiębiorczości społecznej w Polsce i na świecie, dzielić się doświadczeniami, wyciągać wnioski i formułować rekomendacje.

Konferencja organizowana jest przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota”, przy współpracy Liderów International Comparative Social entreprise models project oraz przedstawicieli Samorządów miast Gdańska, Sopotu i Gdyni.

Ważnym elementem konferencji są międzynarodowe badania International Comparative Social entreprise models project (ICSEM). Międzynarodowe porównawcze badanie modeli przedsiębiorstw społecznych (ICSEM – http://www.iap-socent.be/icsem-project) jest prowadzone w obecnej chwili przez 150 ekspertów uniwersyteckich w 40 państwach świata pod koordynację profesora Jacques Defourny
z Uniwersytetu w Liege oraz MartheNyssens z Uniwersytetu w Louvain.

Profesor Defourny był koordynatorem projektu EMES, który kilkanaście lat temu ustalił wspólne wytyczne i definicję przedsiębiorstwa społecznego w Unii Europejskiej. Nowe badania mają na celu weryfikację dotychczasowych badań w zakresie ekonomii społecznej oraz ustalić tendencję rozwoju przedsiębiorstw społecznych.

Projekt ten organizuje spotkania 'ICSEM talks' podczas swoich prac. Pierwsze miało miejsce w Seulu w Południowej Korei, kolejne ma miejsce w Liege w Belgii
w październiku. Trzecie będzie miało miejsce w Sopocie i Gdańsku podczas prezentowanej Państwu konferencji o ekonomii społecznej.

Zgłoszenie na konferencję dostępne jest na stronie internetowej www.dobrarobota.org. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 58 728-24-55.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!