Jak co miesiąc, odwiedzili nas muzycy z grupy artystycznej „Pro- Musica”, z  kolejnym koncertem. Tym razem dzieci usłyszały opowieść  o dzielnym góralu i orlim gnieździe, poznały nowe instrumenty: obój, klarnet oraz fagot. Wspólnej zabawie i tańcom, towarzyszyło jak zwykle, wiele uśmiechu. Dzieci aktywnie uczestniczyły w koncercie odpowiadając na pytania muzyków i grając na swoich instrumentach.