Gimnastyka, pogadanka zdrowotna z pielegniarką 
,, Dziś o nadciśnieniu’’ i język migany z Gosią