Kolejny transport z pomocą humanitarną do Ukrainy został wysłany w dniu dzisiejszym.
W niedługim czasie powinien trafić do Białej Cerkwi, gdzie w szczególności żywność z długim terminem ważności zostanie rozdysponowana wśród potrzebujących.
W galerii są również zdjęcia z rozdysponowania wcześniejszych transportów.