W naszym Centrum podczas kolejnego dnia obchodów Dni Miłosierdzia Bożego w Kawiarence odbył się wykład i prezentacja na temat Jana Pawła II. Ksiądz kapelan Tadeusz Polak pokazał film z najciekawszymi momentami licznych pielgrzymek naszego papieża, podzielił się swoimi wspomnieniami ze spotkania z Karolem Wojtyłą.

Mieszkańcy z wielką uwagą słuchali słów naszego księdza.

Na zakończenie odmówiliśmy wspólnie modlitwę o wstawiennictwo św. Jana Pawła II.

 

Janie Pawle II, nasz święty orędowniku,

Wspomożycielu w trudnych sprawach.

Ty, który swoim życiem świadczyłeś

O wielkiej miłości do Boga i ludzi,

Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi,

w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym.

Przez miłość i wielkie cierpienie,

Ofiarowane za bliźnich,

Co dzień zbliżyłeś się do świętości.

 

Pragnę prosić Cię

O wstawiennictwo w mojej sprawie…

Wierząc, że przez Twoją Wierę,

Modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga.

 

Ufam w miłosierdzie Boże

I moc Twej papieskiej modlitwy.

Pragnę przez Jezusa i Maryję,

Za Twoim przykładem,

Zbliżać się do Boga.