Po dwudniowej wizycie gimnazjalistów i uczniów szkół średnich w Warzenku, na szkolenie II stopnia zaprosiliśmy ich nieco młodszych kolegów. Warsztat odbyły się w dniach 22-23. października i wzięło w nich udział ponad 60 osób. Wśród uczestników byli przedstawiciele SKC z Gdańska (SP nr 50, ZKPiG nr 8,  ZKPiG nr 4 i Gimnazjum nr 8, Żukowa (Gimnazjum nr 2) i Leźna (ZPGiSP).

Temat wolności, jak zawsze, wywołał wiele emocji. Dyskusje trwały do późnego wieczora. Drugi dzień spotkania rozpoczęliśmy od uczestnictwa we Mszy Św., którą odprawił dla nas Ks. Henryk Mruczkowski – opiekun SKC ze szkoły na Łostowicach. Potem były prezentacje działalności poszczególnych Kół i dalsza część szkolenia.

Dziękujemy wszystkim uczniom i opiekunom za te dwa wspólnie spędzone dni. Mamy nadzieję, że udział w szkoleniu, a także wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy szkołami, zaowocuje nowymi pomysłami i dalszym rozwojem Waszych Szkolnych Kół. Trzymamy kciuki!

 

Szkolenia formacyjne dla wolontariuszy SKC współfinansowane są  ze środków Urzędu Miejskiego w Gdańsku w ramach projektu  „Czym skorupka za młodu nasiąknie… – czyli o formowaniu młodych wolontariuszy”.

 

Poniżej zamieszczamy krótką relację jednej z uczestniczek szkolenia:

„22 października pojechaliśmy do Warzenkana szkolenie drugiego stopnia , które nosiło tytuł „Wolni od, wolni z, wolni dla…”. Kiedy rozgościliśmy się w pokojach, poszliśmy na kolację i zaczęliśmy pierwszy blok warsztatów. Trwał on do 23.00, ale nikt się nie znudził . Rozmawialiśmy o wolności, robiliśmy plakaty w grupach itp. Następnego dnia poszliśmy na mszę św., zjedliśmy śniadanie i poszliśmy na drugi blok. Potem poszliśmy na obiad i zaczęliśmy ostatni blok naszego szkolenia. Warsztaty były bardzo ciekawe. Ksiądz Piotr i Pani Alicja świetnie to urządzili. Było i trochę szkolenia, jak powinniśmy postępować i trochę zabaw.”