„Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznawać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza w niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś nie domagają – roztropnie ich korygując.”

â kan. 529 §1

Kapłani od 1 stycznia rozpoczynają odwiedziny duszpasterskie. Zwyczajowo  odbyła się również w Centrum Caritas im. Jana Pawła II.  Dla wielu mieszkańców  kolęda jest bardzo ważnym wydarzeniem. Już od samego rana trwają w mieszkaniach przygotowania do przyjęcia kapłana. Jest to również doskonała okazja do wspólnej modlitwy, do wyproszenia Bożego błogosławieństwa dla domowników, ale także okazja do szczerej rozmowy. Stoły były nakryte białym obrusem, postawiony na nim krzyż, zapalone świeczki, Pismo Święte i wodę święconą.  Przy tak przygotowanym stole zgromadziliśmy się wspólnie z mieszkańcem, zaśpiewaliśmy kolędę „dzisiaj w Betlejem”, odmówiliśmy modlitwę, ksiądz Tadeusz Polak pobłogosławił i poświęcił mieszkanie oraz domowników wodą święconą. Na koniec stosownie do potrzeby duszpasterskiej rozmawiał z domownikiem. Na koniec pragnę podziękować, że choć krótko, to jednak miałam możliwość uczestnictwa w kolędzie.