14 września 2009 roku, beneficjenci projektu „Oni na rynku pracy” w ramach cotygodniowych spotkań klubu wsparcia, kierując się tym, że kończy sie lato wybrali się na spacer do Parku Oliwskiego, by podziwiać i cieszyć się końcem lata…W towarzystwie swoim i słonecznej pogody podziwialiśmy uroki parku, roślin tam obecnych. Gdy już nasyciliśmy ducha pięknymi widokami odpoczywaliśmy w parkowej kawiarence, gdzie przy kawie mogliśmy porozmawiać o bieżących sprawach, zapoznać sie z nowymi uczestnikami projektu, wymienić doświadczeniami i cieszyć się sobą wzajemnie. Zaplanowaliśmy też dalsze spotkania klubu wsparcia i zrelaksowani udaliśmy sie do swoich domów.