Za nami kolejne cykliczne spotkanie Klubu Kobiet z Ukrainy. 

Jak informowaliśmy już wcześniej w czasie luźnych rozmów panie często wspominały o chęci rozwoju, działania, ale też o doskwierającym im osamotnieniu. Wychodząc naprzeciw potrzebom tej grupy stworzyliśmy przestrzeń do ich aktywności i rozwoju. Klub działa w Gdańsku przy ulicy Hallera 227 A. Spotkana odbywają się w każdy wtorek od 17:00 do 19:00.

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.