Dzieciaki z „Anielskiej Krainy” mają szczęście poznawać nowych wolontariuszy, którzy pomagają im w wykonywaniu prac domowych, a także towarzyszą w zabawach.W związku z tym przypominali sobie na zajęciach: Kto to jest wolontariusz? Jaki jest? Co robi? Wychowankowie uruchamiali nie tylko pamięć ale i twórczość własną.