Obieramy „Kierunek-Samodzielność”! W trąbkowskiej placówce projekt współfinansowany przez PFRON, cieszy się ogromną popularnością i zainteresowaniem wśród beneficjentów. Dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, które uczestniczą w zajęciach, rozwijają szeroką pojętą samodzielność. Biorąc udział w zajęciach edukacyjnych, doskonalą umiejętności społeczne, komunikację, a przede wszystkim rozwijąją swoje sprawności intelektualne. Kończymy etap projektu, wraz z nim z spoglądamy z zaciekawieniem, co nam przyniesie przyszłość… Dziękujemy za owocną współpracę!

Fotografie:Beata Kozłowska

Tekst: Magdalena Jurkowska

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczny

ul. Pasteura 1, 83-034 Trąbki Wielkie

tel.58 305-45-60, kom.668-491-142

facebook/ orew trabki wielkie