Caritas Archidiecezji Gdańskiej
CENTRUM POMOCOWE CARITAS
im.św. Jana Pawła II ul. Fromborska 24, Gdańsk
ogłasza nabór na stanowisko: Kierownik zespołu
WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe
 • staż pracy co najmniej 2 letni staż pracy w pomocy społecznej lub w podmiotach leczniczych;
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa: Ustawy o pomocy społecznej, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej;
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • nieposzlakowana opinia
 • życzliwy i pełen wyrozumiałości stosunek do osób starszych
 • znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych.

2. Zakres obowiązków

 • bieżąca obserwacja mieszkańców, w szczególności ich stan zdrowia, utrzymywanie kontaktu z rodziną, ścisła współpraca z lekarzami, pracownikiem socjalnym i innymi pracownikami Domu, opracowywanie potrzeb i zaleceń w tym zakresie;
 • przeprowadzanie kontroli merytorycznej podległego personelu
 • inne zadania mające na celu zapewnienie wszechstronnej opieki i pomocy wszystkim mieszkańcom DPS;
 • ustalanie i bieżąca kontrola grafików czasu pracy personelu
 • zamawianie leków
 • zaopatrywanie Domu w sprzęt medyczny, materiały medyczne oraz  środki ochrony własnej personelu
 • zaopatrywanie mieszkańców w pieluchomajtki oraz inne środki absorbcyjne
 • prowadzenie  i aktualizacja skali Barthel oraz diet mieszkańców
 • organizowanie szkoleń wewnątrz zakładowych oraz zachęcanie do udziału w szkoleniach branżowych zewnętrznych
 • archiwizowanie dokumentów oraz udział w procesie rekrutacji  nowych pracowników

3. Oferujemy

 • stabilne i pewne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego i kształtowania własnej kariery
 • pracę w przyjaznym zespole

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać e-mailowo
Kontakt: centrumjp2@caritas.gda.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych udostępnionych w złożonym CV na potrzeby rekrutacji na stanowisko Kierownika zespołu zgodnie z ogłoszeniem z dnia 28.01.2020r. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).