CARITAS Archidiecezji Gdańskiej poszukuje pracownika na stanowisko:

Kierownik Podmiotu Leczniczego Caritas

 

Miejsce pracy: Sopot

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Wymagane kwalifikacje kandydata: 

– wykształcenie wyższe,

– posiadanie wiedzy i doświadczenia dających rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,

– posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym,

– brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Wymagania dodatkowe:

1) znajomość zagadnień dotyczących działalności podmiotów leczniczych– preferowane będą osoby pełniące funkcje kierownicze w podmiotach leczniczych przez co najmniej 3 lata;

2) doświadczenie kontraktowania z NFZ;

3) znajomość powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy.

 

Wymagane dokumenty od kandydatów:

1) list motywacyjny,

2) CV,

3) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów kwalifikacyjnych lub innych form kształcenia,

4) kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

5) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

6) inne dokumenty, według uznania kandydata, w tym opinie i zaświadczenia o osiągnięciach i sukcesach zawodowych,

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na przedmiotowe stanowisko

 

 

Aplikacje należy składać mailowo na adres: gdansk@caritas.pl

do dnia 10 lutego 2016.

 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

 Kontakt:

gdansk@caritas.pl