Od 10 do 14 lutego na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni odbywał się kiermasz walentynkowy, w którym swoje prace prezentowały i sprzedawały gdyńskie warsztaty zajmujące się terapią osób niepełnosprawnych.

Zostaliśmy również zaproszeni przez MOPS do organizowania cyklicznych wystaw (na ich terenie), pokazujących artystyczne efekty prac w poszczególnych warsztatach. Jednym z celów tych prezentacji ma być przybliżenie szerszej społeczności działalności placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych.