Dzięki uprzejmości władz Gminy Kolbudy mogliśmy zaprezentować nasze wyroby podczas kiermaszu bożonarodzeniowego. W tym samym czasie odbywało się spotkanie opłatkowe Rady Gminy  i zaproszonych gości a nasza placówka wraz z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu gm. Kolbudy przygotowała przystawki i ciasto piegusek.