Dziś w naszym Hospicjum zostały zainagurowane Pola Nadziei na Pomorzu 2020. Wraz z przedstawicielami Hospicjum Domowego w Sopocie w gronie pracowników i wolontariuszy dokonaliśmy sadzenia żonkili.
Nasze spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa w Kapicy Hospicyjnej, którą poprowadził ks. Tomasz Kosewski – dyrektor Domu Hospicyjnego. Przez wstawiennictwo Matki Bożej modlitwą różańcową i litanią do Matki Bożej z Lourdes prosiliśmy o Bożą Opiekę dla Hospicjów oraz całej rzeszy wolontariuszy wspomagających nasze działania. Następnie dokonaliśmy zasadzenia cebulek żonkili przed Domem Hospicyjnym jak i na naszym PATIO. Entuzjazm dopisywał wszystkim.
Po oficjalnym przywitaniu Ks. Janusza Stecia – Dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pani Stanisławy Domaszewicz – Dyrektorki Hospicjum Domowego św. Faustyny w Sopocie, Pana Mirosława Skwarę – przedstawiciela Rady Hospicyjnej oraz wszystkich Opiekunów SKC i Wolontariatów poszczególnych Szkół, zgromadzonej Młodzieży i Dzieci wysłuchaliśmy koncertu. Zaprezentowane nam zostały piękne utwory musicalowe przez Panią Paulinę Zaborowską – absolwentkę Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku przy akompaniamencie Pana Adama Pietrzaka. Miło było doświadczyć takiej muzycznej uczty. Dziękujemy.
Następnie głos zabrali nasi Goście a Ks. Janusz Steć zainaugurował przekazanie przedstawicielom poszczególnych wolontariatów sadzonek żonkili. I tak otrzymali je z rąk Dyrektora CAG Ks. Janusza Stecia, Pani Stanisławy i Pana Mirosława przedstawiciele:
1. Szkoła Podstawowa nr. 9 w Sopocie
2. Szkoła Podstawowa Lokomotywa w Sopocie
3. Szkoła Podstawowa nr. 86 Gdańsk – Łostowice
4.Szkoła Podstawowa nr. 89 w Gdańsku – Żabiance
5. Szkoła Podstawowa nr. 50 w Gdańsku
6. Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku oraz Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku
7.Szkoła X LO w Gdyni
8 . IV LO w Nowym Porcie
9 .Szkoła Podstawowa nr. 8 w Gdyni
10. Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im św. Józefa w Wejherowie
11. Szkoła Podstawowa nr. 12 w Gdańsku
12. Spartakus LO Mundurowe w Gdańsku – Oliwie
13. V LO w Gdańsku – Oliwie.
W tych miejscach zaistnieją Poletka Pól Nadziei na Pomorzu.
Dziękujemy Nauczycielom i Opiekunom a także Wolontariuszom za obecność i podjęcie współtworzenia dzieła Pól Nadziei na Pomorzu w kolejnej edycji.
Nasze radosne spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem przygotowanym przez Panią Beatę i Wolontariuszy.
Do grona poletek Pol Nadziei po za dzisiejszą inauguracją dołączą jeszcze w najbliższych dniach wolontariusze z 6ciu Parafialnych Zespołów Caritas i z 10ciu Szkolnych Kół Caritas. To ogromna rzesza osób – jesteśmy bardzo wdzięczni. W taki to sposób ok. 4 tysiące cebulek żonkili zostanie posadzone z naszego Hospicjum.
Do zobaczenia na wiosnę – 26 kwietnia – na radosnym finale Pól Nadziei na Pomorzu 2020.
Tekst: Ks. Tomasz K. / Zdjęcia: Magda M.