W ostatnich dniach października zakończyły się prace brukowe przy naszym Domu. Wydał owoce wysiłek ekipy budowlanej oraz osób, które finansowo wspierają nasze dzieło. Cieszą się siostry, cieszą się mamy z dziećmi z nowych i bezpiecznych chodników. Teren wokół naszego Domu nabrał piękna, które dopełnią w przyszłości posadzone krzewy i kwiaty.