Szkolne Koło Caritas przy SP 43 w Gdyni szyje i dzieli się uszytymi maseczkami. Maseczki dostają uczniowie i ich Rodziny a teraz także Rejonowa Przychodnia. Opiekun SKC szyje maseczki, Rodzice dzielą się materiałami a uczniowie rozsyłają prośby o materiały. Każdy pomaga jak może. Dziękujemy za tą inicjatywę!