„Każdy ma swoje pięć minut” i my: uczestnicy WTZ i opiekunowie mogliśmy zaprezentować umiejętności artystyczne naszych podopiecznych. W gościnnych progach Domu Kultury SM Rumi Janowo odbył się spektakl teatralny ” Cztery Pory Roku ” na motywach baśni słowiańskich i Aukcja prac plastycznych. Prezentowaliśmy ceramikę, wiklinę, tkaninę, grafikę, pastele i inne. Licznie zgromadzona widownia i zainteresowanie twórczością osób niepełnosprawnych są dowodem, że misja placówki poprzez realizację zamierzonych celów przynosi wymierne efekty.