Odpowiedzialność to świadomość swoich kroków, swoich konsekwencji. W miłości i przyjaźni najgłówniejszym jej warunkiem jest wierność i szczególny rodzaj więzi. W swej wierności wytrwałą uczestniczką była św. Matka Teresa z Kalkuty. W wierności rozumianej jako małe uczynki miłości, prawdziwego oddania. Bo im bardziej kochamy, tym bardziej się oddajemy.

W czwartkowy poranek wraz z Mieszkańcami Centrum Pomocowego Caritas im. św. Jana Pawła II, wspominaliśmy św. Matkę Teresę z Kalkuty, która jest patronką Centrum Caritas w Krzywym Kole. Z wielką radością wybieramy się na uroczystości odpustowe do tego miejsca, gdyż jest ono szczególne. Patronuje jej święta w prawdziwym tego słowa znaczeniu – Święta Matka Teresa z Kalkuty. Mała kobieta, która nie chciała na sobie skupiać uwagi, a wszystkiego dokonała jako kobieta, z kobiecą wrażliwością, kobiety kościoła, inspirując biskupów, kapłanów, kardynałów.  Pracownicy placówki w Krzywym kole w swej codzienności, również udowadniają to niejednokrotnie. Matka Teresa jest ich nie tylko patronką, ale też i bohaterką, której ufają w świecie ducha, wartości i naśladują w wymiarze życia wewnętrznego.

Podczas Mszy Świętej Biskup Pomocniczy Wiesław Szlachetka mówił o tym jak Miłosierdzie stanowi ważny i centralny punkt przesłania Jezusa. Zanurzać swoje życie i ludzką godność w spojrzeniach i gestach Zbawiciela było też sensem życia Matki Teresy.

To właśnie postawa ufności wobec miłości Boga i czynna miłość bliźniego, jest pierwszą i najbardziej właściwą postawą człowieka. Bo miłość w swej naturze, pragnie się udzielać, a jak powiedziała Ojciec święty Jan Paweł II – tylko „w miłosierdziu Boga, człowiek znajduje szczęście”.

Matka Teresa  i Jan Pawła II, byli jak brat i siostra, takie wrażenie odnosili świadkowie ich spotkań. To co ich łączyło to miłość Boga i bliźniego. Żyli miłością  w sposób wyraźny i troskliwy, poświęcając swoje życie innym. Takim też przesłaniem żyją opiekunowie i podopieczni Centrum Caritas im. św.  Matki Teresy z Kalkuty. To miłość kształtuje całą osobowość, nadaje sens życiu i usposabia Nas do pomagania innym.

Tekst i zdjęcia: Marlena Niesiołowska-Pisarczyk