Grupa „Anielska Kraina” próbowała swoich zdolności manualnych z masą solną. Dzieci z entuzjazmem tworzyły przeróżne rzeczy, które potem pomalowały farbami. Proces artystyczny przyniósł dzieciom dużo satysfakcji.

Fot. A. Krawiec