15 stycznia dzieci z klasy 3 Szkoły Podstawowej nr 46, przyszły do Seniorów z Centrum Pomocowego Caritas im. Jana Pawła II w Gdańsku,  z Jasełkami, przedstawieniem jakże wyjątkowym, oprawionym kolędami i wspólnym śpiewem. Kochamy ten czas, kiedy to młodsze pokolenia przekazują nam, wędrując przez świat, wiadomość: ufaj , szanuj i kochaj. A te dziecięce „wyszeptane” życzenia z serca,  wzruszają i dają nadzieję na przyszłość, ponieważ dzięki odpowiedniemu dojrzewaniu w mądrości, postępowaniu jednocześnie w zgodzie z Bogiem  będzie mogła wyrastać w wierze na ludzi praworządnych, sprawiedliwych i światłych.  

Dziękujemy za całą moc wzruszeń, przybliżanie prawdy, że tam gdzie wygrywa dobro w ludzkim sercu, tam rodzi się Bóg.