12 października 2009r. dziewięć osób rozpoczęło dwutygodniowe Warsztaty Wstępne organizowane w ramach projektu ONi na rynku pracy. Przez dwa tygodnie po pięć godzin, codziennie od poniedziałku do piątku Uczestnicy spotykać się będą z doradcą zawodowym i psychologiem. Po warsztatach każdemu z uczestników zostanie przydzielony akompaniator, który będzie towarzyszył mu w początkowej fazie aktywności zawodowej. Akompaniator będzie odpowiedzialny za kontakty i współpracę z potencjalnymi pracodawcami.

Do stycznia 2010 r. trwa nabór do projektu ONi na rynku pracy Inkubator Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Zapraszamy osoby pełnoletnie, mieszkające w Gdańsku, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności. Każda osoba niepełnosprawna zaproszona do projektu bierze udział w warsztatach wstępnych i szkoleniach zawodowych. Niezależnie, podczas trwania projektu zapewnione jest indywidualne i grupowe wsparcie dla uczestników projektu oraz dla ich rodzin i opiekunów, w tym: spotkania ze specjalistami, ekspertami z dziedziny niepełnosprawności, integracji i zatrudnienia. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.