W celu udzielenia powodzianom pomocy w zakresie usuwania skutków powodzi można:

 

1. przekazywać środki finansowe na specjalnie wydzielone konto:

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej

konto nr 18 1160 2202 0000 0001 0993 9504 z dopiskiem „POWÓDŹ POŁUDNIE”

 

2. ofiarować produkty rolne oraz materiały budowlane 

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej może pośredniczyć w przekazywaniu ww. artykułów, wesprzeć w zakresie transportu oraz informacji o miejscowościach docelowego przekazania. 

 

Informacje i  zapytania prosimy kierować pod nr telefonu:

58 340 27 81

 

Bieżące informacje o udzielanej pomocy umieszczone są w informacjach po prawej stronie, w katalogu „Solidarni z Południem” (link: http://gdansk.caritas.pl/katalog-ogloszen,1/)