Informacja dotycząca wyniku postępowania zapytania ofertowego w trybie zasady rozeznania rynku na dostawę osprzętu medycznego – numer 1/DDOM/ZO/2016

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w trybie zasady rozeznania rynku z dnia 05.07.2016 roku Caritas Archidiecezji Gdańskiej otrzymała 4 oferty. Najwyższą liczbę punktów dotyczących części 'a' tj. dostawy osprzętu medycznego uzyskała oferta przedstawiona przez OSS Sp. z o.o. mieszcząca się w Gdańsku przy ul. Starowiejskiej 65/67, firma przedstawiła ofertę zawierającą cenę brutto na wysokości 7715,04zł.

Najwyższą liczbę punktów dotyczących części 'b' tj.dostaw materiałów medycznych w okresie od 18 lipca 2016r. do  30 maja 2018r., uzależnionych od bieżących potrzeb Dziennego Domu Opieki Medycznej uzyskała oferta przedstawiona przez „Polmil” Sp. z o.o. S.K.A. mieszczącą się w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 8, firma przedstawiła ofertę zawierającą cenę brutto na wysokości 75,98 zł brutto.

Wszystkim Oferentom dziękujemy za złożenie ofert i zachęcamy do dalszego śledzenia zapytań ofertowych na naszej stornie internetowej.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zrealizowane w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 Kontakt:

akostusik@caritas.pl