Szanowni Państwo,           

Caritas Archidiecezji Gdańskiej od sierpnia 2010 roku realizuje projekt „Z Dolnego Miasta do pracy” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Projekt skierowany jest do osób z orzeczoną niepełnosprawnością, z terenu powiatu miasta Gdańsk, z dzielnicy Dolne Miasto nieaktywnych zawodowo. Ma on na celu wsparcie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy poprzez indywidualne programy zatrudnienia, praktyczną nauką zawodu oraz szkolenia branżowe kończące się zatrudnieniem.

            Chcielibyśmy zaproponować Państwu współpracę w ramach pośredniczenia i wsparcia w zatrudnieniu osób niepełnoprawnych uczestników naszego projektu.

Wieloletnie doświadczenie Caritas Archidiecezji Gdańskiej w pracy z osobami niepełnoprawnymi pokazuje, iż są oni niezwykle wartościowymi pracownikami. Pracodawca zatrudniając osoby niepełnoprawne zyskuje sumiennych, oddanych i zmotywowanych do działania pracowników. Swoje ograniczenia wynikające z niepełnosprawności rekompensują oni bowiem ambicją i zaangażowaniem. Swoimi umiejętnościami bardzo często przewyższają osoby w pełni sprawne.

Jednocześnie pracodawcy zatrudniając osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z wielu ulg i przywilejów, tj:

·         zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy,

·         zwrot kosztów zatrudnienia osoby pomagającej osobie niepełnosprawnej w miejscu pracy,

·         zwrot kosztów płacy – dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

 Biuro Projektu

ul.Łąkowa 37-38

Marcin Kurkowicz

mkurkowicz@caritas.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.