W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy w oparciu o  Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności na świadczenie usług w zakresie zdrowia dla pacjentów „Dziennego Domu Opieki Medycznej”– nr 01/DDOM/ZOK/2017, wybrano ofertę HEALTHY AND FIT Katarzyna Siedzik, ul. Mirtowa 18; 75-685 Koszalin.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1047489

 

 Kontakt:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1047489