Rozpoczęła się II edycja Szkoły Menadżerów Ekonomii Społecznej. Uczestnikami szkoły są osoby z powiatu wejherowskiego, kartuskiego oraz puckiego, a także z Gdyni i Gdańska. Zajęcia odbywają się w Wejherowie. Szkoła rozpoczęła się w tym miesiącu i zrealizowała już pierwsze szkolenie wyjazdowe oraz pierwsze spotkania dla każdego uczestnika z coachingu indywidulanego. Caritas Archidiecezji Gdańskiej jest realizatorem trzech edycji szkół realizowanych w ramach projektu partnerskiego dotyczącego tworzenia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra robota”. 

Uczestnikami II edycji są 4 osoby ze Spółdzielni Socjalnych, które rozpoczęły swoją działalność w ostatnim miesiącu i skorzystały z dotacji Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra robota”. Ponadto w gronie uczestników są osoby, które korzystają ze wsparcia Ośrodka i budują swoje grupy spółdzielcze, rozwijając swoje pomysły biznesowe, aby dobrze przygotować się do stworzenia kolejnych podmiotów ekonomii społecznej na Pomorzu. Na pierwszej sesji Szkoły Menadżerów widać było duże zaangażowanie uczestników, chęć przyjęcia nowej wiedzy w obszarze ekonomii społecznej oraz dobre nastawienie do kształtowania swoich kompetencji liderskich.

Ostatecznie jeszcze nie zakończyła się I edycja Szkoły Menadżerów organizowana w Tczewie.  Uczestnicy kończą w tym miesiącu realizację 40 godzinowych praktyki. W trakcie praktyk zdobywają odpowiednie doświadczenie, pomocne przy tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami społecznymi, by w ten sposób przygotować się do prowadzenia rzetelnego biznesu w ramach tworzonego podmiotu ekonomii społecznej. Na początku kwietnia odbędzie się zakończenie szkoły z rozdaniem dyplomów dla uczestników, którzy uczestniczyli w zajęciach, w coachingu indywidualnym oraz zrealizowali praktyki.

Kolejna Szkoła Menadżerów, kierowana do kolejnych 15 osób, z przyszłej lub obecnej kadry zarządzającej przedsiębiorstwami społecznymi rozpocznie się we wrześniu w Trójmieście.