Reprezentacja z Krzywego Koła także wzięła udział w Drugim Biegu Drogą Dobra  22.09.2019 r. w Bąkowie.