Rozpoczęły sie działania związane z realizacją projektu :  „TV w Domu Hospicyjnym Caritas – integracja”. 

 

Dzięki naszym Przyjaciołom i Partnerom po raz pierwszy Msza św. z kaplicy św. Józefa transmitowana będzie do pokojów chorych przebywających w Domu Hospicyjnym Caritas w Sopocie. Za pomocą specjalistycznej video-kamery usytuowanej w kaplicy oraz systemowi odbiorników LCD zamontowanych w każdym pokoju chorego, będzie możliwość odbioru obrazu, dźwięku i na żywo uczestniczyć w liturgii. To pierwsze tego typu wydarzenie w historii naszego hospicyjnego domu. Wśród osób przebywających w naszym domu większość nie może poruszać się o własnych siłach.

Projekt „TV w Domu Hospicyjnym Caritas – integracja” zrealizowany został dzięki partnerstwu osób prywatnych oraz działań w ramach wolontariatu pracowniczego firmy „Admotion”. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie, a przede wszystkim Prof. Henrykowi Krawczykowi, Rektorowi Politechniki Gdańskiej, Waldemarowi Bryłce, oraz Mateuszowi Rybakowskiemu, Piotrowi Rutce, Konstantemu Dempcowi z firmy Admotion.