Nasi uczestnicy z entuzjazmem biorą udział w zajęciach hipoterapeutycznych