Na Harcerzy zawsze można liczyć – oto dowód. Wiemy, że zastępy harcerskie bardzo czynnie włączają się od samego początku pandemii w różnoraką pomoc i wsparcie personelu medycznego i opiekuńczego placówek w całym kraju. Chorągiew Gdańska ZHP również i nas wsparła darem przyłbic ochronnych. Dziękujemy Wam – Czuwaj!