Skrzydła to program długoterminowej pomocy skierowany do dzieci – uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole, zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi, dofinansowania do wycieczek szkolnych.

Program proponuje objęcie opieki finansowej nad dzieckiem przez firmy i osoby prywatne, które poprzez deklaracje zobowiążą się do wsparcia finansowego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego.

 

W tym roku Partnerem strategicznym CARITAS Archidiecezji Gdańskiej w realizacji programu Skrzydła jest Grupa Lotos S.A., która objęła opieką 40 dziećmi ze szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Przejazdowa, Żukowa, Pszczółek, Cedrów Wielkich, Trąbek Wielkich, Suchego Dębu i Gdańska.   

 

Inauguracyjne spotkanie z przedstawicielami Grupy Lotos odbyło się 28 września na terenie Rafinerii Gdańskiej. 

 

Po oficjalnym przywitaniu zgromadzonym została przedstawiona działalność Grupy Lotos. W kilku zdaniach o doniosłości podjętej współpracy mówił Ks. Piotr Brzozowski. Zakończeniem tej części spotkania było wręczenie stypendystom upominków, następnie zaproszono gości na poczęstunek.

Kolejnym etapem spotkania była wycieczka do Laboratorium LOTOSLAB oraz Wydziału Konfekcjonowania i Produkcji Opakowań, znajdujących się na terenie koncernu paliwowego.

 

Po zwiedzaniu obiektów wszyscy zgromadzeni pojechali na obiad do restauracji Swojskie Jadło, po czym dzieci, młodzież z opiekunami udali się do Centrum Hewelianum – miejsca, gdzie stypendyście osobiście mogli doświadczyć praw fizyki i astronomii.

 

Grupie Lotos S.A oraz wszystkim, którzy włączyli się w czynne przygotowanie spotkania serdecznie dziękujemy.