Wakacje rozpoczeliśmy od gry terenowej pt: ,,Śladami Solidarności” zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku. Naszym zadaniem było odnalezienie 10 punktów zaznaczonych na mapie i odpowiedzienie na pytania.