Od paru lat miasto Gdynia intensywnie zajmuje się tematem dotyczącym osób niepełnosprawnych. Szczególnie Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Gdyni stara się pomóc w nawiązaniu współpracy między wszystkimi instytucjami, które działają na rzecz osób szczególnie potrzebujących wsparcia. Ostatnią i bardzo udaną inicjatywą było zorganizowanie spotkania w ramach Gdyńskiego Partnerstwa na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  w Hotelu Orle  w Sobieszewie. W czasie tego dwudniowego spotkania zaprezentowane zostały działania Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz innych organizacji pozarządowych, samorządowych i placówek edukacyjnych. Wymiana doświadczeń i dotychczasowych praktyk, oraz świadomość potrzeby konkretnych działań spowodowała, iż uczestnicy spotkania nie ograniczyli się do miłych rozmów, lecz „z kalendarzem w ręku” określili wspólne, dalsze działania. Mamy nadzieję, że przy obiecanej współpracy przedstawicieli gdyńskiego samorządu, rok 2016 będzie początkiem sensownej współpracy osób, którym zależy na pozytywnej zmianie sytuacji osób niepełnosprawnych.